Bliv medlem af BBS

Tegn dig som medlem af BBS og vær med til at bakke op om - og leve med i BBS’ engagement i Rumænien. Et medlemskab koster 50,00 pr. år og 75,00 kr. for ægtepar.