BBS' historie

Kort sagt blev det vores opgave at ”tjene dem der tjener”.

Oprindelse og navn

BBS’s tilblivelse går tilbage til slutningen af 1980-erne hvor Rumænien endnu lå inde bag ”jerntæppet”, og hvor landets kommunistiske leder Nicolae Ceausescu, ved hjælp af det forhadte sikkerhedskorps Securitate, holdt landet i et jerngreb.  

 

Her i Vesten hørte vi beretninger om, at de kristne blev skarpt overvåget, undertrykket, ydmyget og sat udenfor indflydelse. Ikke bare friheden var taget fra dem; men også adgangen til Guds Ord, Biblen, blev taget fra dem, idet det ikke var tilladt at trykke, sælge eller uddele bibler eller anden kristen litteratur i Rumænien.

 

Rygterne om de kristnes usle livsvilkår og manglen på kristen litteratur var der flere missionsselskaber i vesten der ikke kunne sidde overhørig. Blandt disse var Open Doors international, hvis norske afdeling ”Åpne Dører” der også flittigt deltog i indsmuglingen af bibler og anden kristen litteratur ind i Rumænien.  

 

BBS’s grundlæggere (Curt Vestman, Thorkild Meiner-Jensen og Mads Sjælland) deltog sidst i 80-erne i Åpne Dørers indsmugling af bibler i Rumænien. Mødet med de kristne og de uudslettelige indtryk og oplevelser der var forbundet med det, satte sig i sindet og ønsket om at gøre noget for de kristne i Rumænien brændte sig fast. 

 

Ikke mindst blev ordene fra 1. Joh. brev 3.17 (”Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham?”) en stærk tilskyndelse til, at BBS blev grundlagt i begyndelsen af 1990. 

 

Efter revolutionen (december 1989) åbnedes mulighederne for, at man ganske åbenlyst kunne komme de kristne til hjælp. Da Open Doors har den vision at bringe kristen litteratur ind i ”lukkede lande” måtte de nødvendigvis standse deres aktiviteter i Rumænien og bruge resurserne på at komme undertrykte og forfulgte kristne til hjælp andre steder i verden. 

 

Dette blev den direkte årsag til at BBS blev grundlagt og blev egentlig kun forstærket af, at der nærmest var et umætteligt behov for bibler og nye testamenter. Vi så det som vores opgave at være med til at dække dette behov og tog derfor navnet ”Bibler og Bibelske Skrifter til den Lidende Kirke” (BBS). 

 

I de første få år efter revolutionen bragte vi i titusindvis af bibler, børnebibler og nye testamenter og anden humanitær hjælp ind til forskellige evangeliske kirker og personer i Rumænien. 

 

Fra bibler til nødhjælp

Efter få år var det store behov for bibler blevet mættet. Flere af kirkerne var nu, med hjælp ”ude fra”, i stand til selv at trykke kristen litteratur. For BBS betød det at vores første opgave (at bringe bibler) nu var ved at være løst; men nøden var stadig stor, børnehjemmene med de ”hengemte, glemte og forsømte børn”, gadebørnene der hverken havde hjem eller bolig, de nedslidte og uhumske hospitaler, mange mennesker der levede langt under fattigdomsgrænsen, evangeliske kirker der voksede med en eksplosionsagtig hast og gerne ville have eget hus, etc. etc.

 

At tjene dem der tjener

Der var opgaver nok at tage fat på. I BBS har vi valgt ikke at have ansatte eller lønnede personer; men at alle indsamlede midler bliver anvendt til projekter i Rumænien. Det indebar, at vi måtte finde opgaver hvor vi kunne hjælpe og støtte rumænske kristne i deres arbejde med evangelisering og genrejsning af Rumænien.

 

Kort sagt blev det vores opgave at ”tjene dem der tjener”. 

 

Dette indebar også, at vi måtte forandre vores navn, sådan at navnet kom til at udtrykke den tjeneste som vi gerne ville varetage i Rumænien. Logoet BBS beholdt vi uændret men gav det en ny betydning der kunne bruges såvel på dansk som på engelsk. På dansk: Broder til Broder Støtte. På engelsk: Brother to Brother Support.

 

Af Mads Sjælland