Årsmøde og generalforsamling 2023

Vi håber, at du vil være med til at fejre det, vi fik givet i det forgange år, og være med til at lægge planer for det næste

Årsmøde og generalforsamling 2023

Vi håber, at du vil være med til at fejre det, vi fik givet i det forgange år, og være med til at lægge planer for det næste

Tid: Lørdag den 4. marts 2023 kl. 14.00. Vi afslutter med aftensmad.

Adresse: Efterskolen Solgården, Vardevej 68, 6880 Tarm.

Alle der er interesserede, og alle der gerne vil høre om BBS’ arbejde, er hjertelig velkommen. Det er in-gen betingelse, at man er medlem, dog er det kun medlemmer der har stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.

Medlemmer
Medlemskontingent (enlige kr. 50,00, ægtepar kr. 75,00) kan indbetales via netbank, kortart: 73  kreditor nr. 81 8 2 21 74, mrk. “Kontingent”. På årsmødet vil der både være mulighed for at tegne sig som medlem og at foretage betaling af medlemskontingent.

Pris og tilmelding
Det koster 100 kr. at deltage. Det inkluderer kaffe og aftensmad. For børn er det gratis at deltage. Der er mulighed for at benytte MobilePay (48 48 1).

Af hensyn til bespisning vil vi gerne bede om tilmel-ding senest torsdag den 22. februar til Bruno Langdahl på tlf. 30 38 23 18 eller e-mail: brunol@brunol.dk.  

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning, drøftelse og godkendelse
 3. Regnskab, drøftelse og godkendelse.
 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Mads Sjælland, Keld Bräuner og Lars Rasmussen. 
 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Vi slutter af med aftensmad.

Vær med til at bede om, at dagen bliver til ny inspiration og ny kærlighed til tjenesten og til dem vi gerne vil hjælpe og støtte.

På vegne af BBS og med hjertelig hilsen,
Lars Rasmussen
 

Tid: Lørdag den 4. marts 2023 kl. 14.00. Vi afslutter med aftensmad.

Adresse: Efterskolen Solgården, Vardevej 68, 6880 Tarm.

Alle der er interesserede, og alle der gerne vil høre om BBS’ arbejde, er hjertelig velkommen. Det er in-gen betingelse, at man er medlem, dog er det kun medlemmer der har stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til formanden.

Medlemmer
Medlemskontingent (enlige kr. 50,00, ægtepar kr. 75,00) kan indbetales via netbank, kortart: 73  kreditor nr. 81 8 2 21 74, mrk. “Kontingent”. På årsmødet vil der både være mulighed for at tegne sig som medlem og at foretage betaling af medlemskontingent.

Pris og tilmelding
Det koster 100 kr. at deltage. Det inkluderer kaffe og aftensmad. For børn er det gratis at deltage. Der er mulighed for at benytte MobilePay (48 48 1).

Af hensyn til bespisning vil vi gerne bede om tilmel-ding senest torsdag den 22. februar til Bruno Langdahl på tlf. 30 38 23 18 eller e-mail: brunol@brunol.dk.  

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning, drøftelse og godkendelse
 3. Regnskab, drøftelse og godkendelse.
 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Mads Sjælland, Keld Bräuner og Lars Rasmussen. 
 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Vi slutter af med aftensmad.

Vær med til at bede om, at dagen bliver til ny inspiration og ny kærlighed til tjenesten og til dem vi gerne vil hjælpe og støtte.

På vegne af BBS og med hjertelig hilsen,
Lars Rasmussen