Årsmøde og generalforsamling 2022

Nye rammer - ny kurs?

Årsmøde og generalforsamling 2022

Nye rammer - ny kurs?

Tid: Lørdag den 19. marts 2022 kl. 13.30. Vi afslutter med aftensmad

Adresse: Efterskolen Solgården, Vardevej 68, 6880 Tarm.

Alle der er interesserede, og alle der gerne vil høre om BBS’ arbejde, er hjertelig velkommen. Det er in-gen betingelse, at man er medlem, dog er det kun medlemmer der har stemmeret på generalforsam-lingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-gen, indsendes senest 8 dage før generalforsamlin-gen til formanden.

Download årsmødeinvitationen

Alle oplysningerne om generalforsamlingen på et pænt A4-ark.

 

 

Download invitationen

 

Medlemmer
Medlemskontingent (enlige kr. 50,00, ægtepar kr. 75,00) kan indbetales via netbank, kortart: 73  kreditor nr. 81 8 2 21 74, mrk. “Kontingent”. På årsmødet vil der både være mulighed for at tegne sig som medlem og at foretage betaling af medlemskontingent.

Pris og tilmelding
Det koster 100 kr. at deltage. Det inkluderer kaffe og aftensmad. For børn er det gratis at deltage. Der er mulighed for at benytte MobilePay (48 48 1).

Af hensyn til bespisning vil vi gerne bede om tilmel-ding senest torsdag den 10. marts til Bruno Langdahl på tlf. 30 38 23 18 eller e-mail: brunol@brunol.dk.  

Program og dagsorden
13.30    Velkomst og indledning med sang og bøn. Derefter kaffe.
14.15    Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning, drøftelse og god-kendelse
 3. Regnskab, drøftelse og godkendelse.
 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Martin Søn-derby, som modtager genvalg. 
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Eventuelt

16.00    Fremtidsværksted: Nye rammer – ny kurs for BBS. 
17.30     Kort afslutning og aftensang
18.00     Aftensmad

Vær med til at bede om, at dagen bliver til ny inspi-ration og ny kærlighed til tjenesten og til dem vi ger-ne vil hjælpe og støtte.

På vegne af BBS og med hjertelig hilsen,
Lars Rasmussen
 

Tid: Lørdag den 19. marts 2022 kl. 13.30. Vi afslutter med aftensmad

Adresse: Efterskolen Solgården, Vardevej 68, 6880 Tarm.

Alle der er interesserede, og alle der gerne vil høre om BBS’ arbejde, er hjertelig velkommen. Det er in-gen betingelse, at man er medlem, dog er det kun medlemmer der har stemmeret på generalforsam-lingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-gen, indsendes senest 8 dage før generalforsamlin-gen til formanden.

Download årsmødeinvitationen

Alle oplysningerne om generalforsamlingen på et pænt A4-ark.

 

 

Download invitationen

 

Medlemmer
Medlemskontingent (enlige kr. 50,00, ægtepar kr. 75,00) kan indbetales via netbank, kortart: 73  kreditor nr. 81 8 2 21 74, mrk. “Kontingent”. På årsmødet vil der både være mulighed for at tegne sig som medlem og at foretage betaling af medlemskontingent.

Pris og tilmelding
Det koster 100 kr. at deltage. Det inkluderer kaffe og aftensmad. For børn er det gratis at deltage. Der er mulighed for at benytte MobilePay (48 48 1).

Af hensyn til bespisning vil vi gerne bede om tilmel-ding senest torsdag den 10. marts til Bruno Langdahl på tlf. 30 38 23 18 eller e-mail: brunol@brunol.dk.  

Program og dagsorden
13.30    Velkomst og indledning med sang og bøn. Derefter kaffe.
14.15    Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning, drøftelse og god-kendelse
 3. Regnskab, drøftelse og godkendelse.
 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Martin Søn-derby, som modtager genvalg. 
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Eventuelt

16.00    Fremtidsværksted: Nye rammer – ny kurs for BBS. 
17.30     Kort afslutning og aftensang
18.00     Aftensmad

Vær med til at bede om, at dagen bliver til ny inspi-ration og ny kærlighed til tjenesten og til dem vi ger-ne vil hjælpe og støtte.

På vegne af BBS og med hjertelig hilsen,
Lars Rasmussen