Sommerlejr i Hateg:
En hellig legeplads!

Iulia beretter om årets sommerlejr.

"En kristen lejr er et særligt rum, hvor mødet mellem den enkelte, den anden og Gud bliver lettere. Det er et rum for tjeneste og dyb teologisk refleksion – en teologiske legeplads, hvor deltagerne frit kan udforske deres tro i et trygt og nærende kristent miljø og blive vakt til en stærk bevidsthed om Guds virke i verden. Oplevelsen er forskellig for hver enkel. Men der er stærke beviser for, at sommerlejrene ofte skaber målbare og varige forandringer i deltagernes liv. Den største effekt er, at mange får en stabil og blivende tilknytning til kirke og mission.”

- Jacob Sorenson i “A Theological Playground: Christian Summer Camp in Theological Perspective”.
 
Hvert år forsøger jeg at læse, hvad jeg kan, om kristne sommerlejre. Citatet ovenfor er fra den bog, jeg læste i år. Jeg ved, at uden Helligåndens vejledning og nåde kunne vi miste den egentlige mening og formålet med disse lejre.

Når vi planlægger sommerlejren, forsøger vi altid at stoppe så mange sjove, spændende og skøre aktiviteter ind i programmet som muligt. Men der er altid et budskab i det. Evangeliet og de gode nyheder går hånd i hånd med sjov og spas. Nogle gange kan det være svært at vide, om børnene smiler så bredt pga. aktiviteterne og det, de har oplevet, eller de løjer, de laver med deres værelseskammerater.

Ingredienserne til en god sommerlejr
Det er mange forskellige aspekter, som giver en god lejr. På lejren foregår læring på to niveauer:

- Færdighederne: De grundlæggende færdigheder, de lærer gennem daglige aktiviteter som at lave en snor, hvordan man rydder ordentligt af bordet efter, at man har spist. Og så de følelsesmæssig og sociale færdigheder om, hvordan man arbejder som en del af et team, hvordan man takler modgang, og hvordan man risiko- og konsekvensvurderer.

- Evangelisering: Det er hovedmålet. Der er en bibelsk dimension i alle aktiviteterne – både i de små grupper og i den samlede.

I år har vi været velsignet med at have mange udendørs spil, så deltagerne har været godt beskæftiget i deres fritid. At vi har floden så tæt på, betyder, at de har kunnet starte vandkampe nærmest når som helst. Det er 3. år i træk, hvor vi prøver at lave hyggelige vandlege med balloner, men der går aldrig lang tid, før børnene flytter vandkampen held ud i floden. Hvem har brug for balloner, når man har store spande til vand?

Deltagerne
10 af deltagerne i lejren, den yngste ni og den ældste 17 år, var med os for første gang. Det er børn og teenagere, som er forsømte og uønskede af deres forældre – og de har ikke andre pårørende, som tager sig af dem. I starten kæmper de hårdt for at tilpasse sig. De ved simpelthen ikke, hvordan det føles at blive fuldt accepteret som man er – og hvordan man skal reagere på det.

Vi havde forskellige programmer for børn og teenagere. Omkring halvdelen af deltagerne, ca. 60 af dem, var over 14 år. Det er børn, som tidligere har været med – og som fortsætter med at tage på lejr med os! De kan ikke forestille sig deres sommer uden en POT-sommerlejr! Jeg elsker at se dem interagere og lege sammen, og jeg elsker at se dem accepterer hinanden på trods af aldersforskellen. POT-lejren fungerer bare på denne måde, og derfor har jeg ikke lyst til at ændre på noget.

Men! Vi kunne i virkeligheden have haft mere end 100 flere børn med i lejren. Behovet er der, og der er mange, som gerne vil med. I ledergruppen har vi besluttet, at vi næste år går efter at lave to lejre – og Gud vil! Vi beder for det, og vi planlægger efter det. Fx har vi allerede booket lejren i to uger næste år. Hvis det er Guds vilje, kan vi næste år fortælle om Jesus til 200 børn!

En anden stor udfordring har vist sig i vores arbejde med teenagerne. Jeg havde fornøjelsen af at bruge to timer sammen med 26 piger i alderen 14 – 17 år. Vi tog udgangspunkt i ordene fra Salme 23, 5: ”Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender.” Vi startede med, at to frivillige dækkede bord for pigerne. Flot anrettet med duge, småkager, slik og andre gode sager. Efter at de havde spist, læste vi salmen, og jeg fremhævede vers 5. Bad dem om at forestille sig selv ved et bord, hvor Den Gode Hyrde selv sad der sammen med os. At Han har ledt os gennem mørkets dale. At det ikke betyder, at vores prøvelser eller fjender er forsvundet, men at vi alligevel ikke behøver at være bange mere. Hyrden har dækket bord til os midt imellem fjenderne.

Herefter bad jeg dem om at identificere deres fjender. Nogle var hurtige til at sætte ord på dem, mens andre havde brug for at skrive en note om det og putte den i en kurv.

Hver gang, vi fik noget af det lækre fra bordet, tog vi også en seddel op ad kurven og læste den. Her gik det op for mig, hvor meget der er, som jeg ikke ved om denne generation. På næsten alle sedler stod der angst. Eller depression. Eller frygt for et eller andet. Det var jeg ikke forberedt på. Og det var tydeligt, at hverken jeg eller de to timer, vi havde sammen, ville slå til. Jeg får brug for at koble en kristen psykoterapeut på gruppen. Den næste session, vi har med pigerne bliver i september. I må meget gerne bede for den!

Det siger deltagerne
Lad mig slutte af med at give ordet til deltagerne selv.

- Jeg længes efter at føle mig accepteret. Lejren er det eneste sted, hvor jeg virkelig føler mig accepteret. Det er mit trygge sted.

- Mine favoritklistermærker er POT-klistermærker (Alle deltagerne har POT-klistermærker på).

- Når jeg føler mig alene, begynder jeg at synge de sange, vi synger på lejren.

- Tak fordi du elsker, griner, græder og går sammen med mig!

- Alt det om Jesus var en del af det sjove. Lige som at lave krea og riste skumfiduser. Det var slet ikke som i skolen.

- Hvorfor er alting så anderledes her? Hvorfor kan jeg ikke mærke den samme glæde på andre lejre eller steder jeg tager hen? (Citatet er fra et rigt og nok lidt forkælet barn, der rejser verden rundt.)

- Hvorfor elsker du mig? (Citatet er fra dreng, som løb væk, da han havde gjorde noget forkert. Da vi fandt ham, straffede vi ham ikke, hvilket han tydeligvis forventede. I stedet brugte lejligheden til at dele med ham, at Jesus elsker ham.).
 
- Mine forældre bliver aldrig som dig! De er ikke den slags mennesker! (Citatet skærer mig i hjertet! Drengen kommer fra en af de rige og indflydelsesrig familier i Hateg.

*

Nogle mennesker forstår ikke, hvorfor vi giver fokus, ikke kun til de forsømte børn men også middelklassens og overklassens børn. Vi gør det, fordi de alle har brug for Jesus!

Det ser ud til, at vi har skabt en helt kultur med POT-sommerlejren her i Hateg området! Bed for os, at vi må gøre alt, vi gør, til Guds ære og ikke med forkerte motiver.
 
I Kristus,

Iulia på vegne af POT-børn og de frivillige