Når den lukkede dør åbner sig

Vi har nu fået frimodighed til at tro, at Gud har åbnet en dør til et projekt som vi helhjertet kan gå ind i. I første omgang har vi givet tilsagn om at støtte projektet med 50.000 €.

Efterhånden er det nu blevet til flere år, hvor vi (BBS’ bestyrelse) har ventet på at finde et nyt meningsfyldt og troværdigt projekt i Rumænien. Mange muligheder er blevet undersøgt og drøftet. Flere gange har vi ment, at der blev ”åbnet en dør” til et projekt, som vi helhjertet kunne gå ind i og give vores støtte til; men vi har måttet opleve, at disse tilsyneladende ”åbne døre” blev lukket igen. 

 

Vel har det været vores bøn, at Gud ville åbne og lukke døre for os, sådan at vi blev skånet for store fejltagelser.

 

Det har også været en byrde for os, at samtidig med at vi ikke fandt et projekt, som vi med frimodighed kunne gå ind i, så voksede BBS’ kassebeholdning. Penge som vore venner havde betroet os til at forvalte til gode formål i Rumænien. 

 

Vi har nu fået frimodighed til at tro, at Gud har åbnet en dør til et projekt som vi helhjertet kan gå ind i. I første omgang har vi givet tilsagn om at støtte projektet med 50.000 € (375.000 kr.). I tillid til at vore venner og givere også ser behovet, tror vi også at vi kan øge beløbet betydeligt. 

 

Som de fleste af vore venner og trofaste støtter vil vide, har vi gennem de sidste par år, givet økonomisk støtte til en udvidelse af det kristne børnehjem ”Casa Ioanna” i Botosani. Udvidelsen (en ekstra etage) har stået færdig siden årsskiftet; men har måttet vente på myndighedernes besigtigelse og godkendelse. For kun få dage siden dukkede myndighederne endelig op. Nybygningen blev godkendt uden anmærkninger. Det betyder, at Casa Ioanna nu er godkendt til at være hjem for 21 børn, hvorimod hjemmet tidligere kun var godkendt til 15 børn.

 

Efterhånden som Rumænien kommer på fode, vokser også kravene til de forskellige institutioner. Mange af kravene er dikteret fra EU. Det betyder også at Casa Ioana pålægges nye krav som f.eks.:

 

1. Børnene må ikke læse lektier i deres soverum; men der skal være et rum til lektielæsning. P.t. er det spiserummet, da det er det eneste sted, de har.

 

2. Der skal være et disponibelt rum, hvor børnenes pårørende kan overnatte, hvis de kommer på besøg. Sådan som forholdene er nu, er der ikke plads til et sådant rum.

 

3. De, der har besøgt hjemmet, vil vide, at køkkenet er meget lille og langt fra opfylder kravene til institutionskøkkener; i hvert fald ikke som vi kender dem her i Danmark.

 

Cristi fortæller, at gennem hans humanitære arbejde ude i de omkringliggende landsbyer har han mødt mange velbegavede unge, som aldrig når længere end til afslutningen af den obligatoriske skolegang, fordi forældrene ikke har økonomiske midler til at hjælpe dem til en videregående uddannelse. Ønsket om at kunne hjælpe disse unge til en videregående uddannelse og give dem mulighed for at bo i et godt kristent miljø, har længe lagt Cristi stærkt på sinde.

 

Sammenholder vi børnehjemmets behov med Cristis ønsker og visioner om oplagringsplads til nødhjælp, og bolig til ubemidlede uddannelsessøgende unge fra landsbyerne, så er der er der et stort behov for yderligere husrum. 

 

Gennem det sidste års tid er flere muligheder med evt. køb af naboejendomme og jordstykker blevet afprøvet og undersøgt; men der har ikke været brugbare løsninger.

 

Nu er der taget endelig beslutning, og forberedelserne til at opføre en ny bygning på børnehjemmets grund er gået i gang. Den nye bygning kommer til at ligge parallelt med den bestående bygning. Der bliver således gårdsplads/legeplads mellem de to bygninger.

 

Den nye bygning bliver i 3 plan:

1. Fuld kælder til lager/depot for hjælp til fattige mennesker i Botosanis opland.

2. Entre, toilet, nyt køkken og spisesal i stueetagen.  

3. Værelser til ubemidlede unge under videregående uddannelse på 1.sal 

 

Vi vil meget gerne holde vore venner løbende orienteret om hvordan projektet skrider frem, såvel med byggeriet som økonomien.

Af Mads Sjælland