Branden på Casa Ioana:
Gud vender ondt til godt

Mindre end en måned efter, at vi måtte skrive ud og fortælle om den skæbnesvangre ildebrand på Casa Ioana, ser det nu ud til, at alle udgifterne kan dækkes, og at skaderne fra branden nu også er udbedret.

Som I alle ved fra den mail, vi udsendte i slutningen af juli, har vi måttet udskyde festen for indvielsen af den nye bygning.

Byggeriet på børnehjemmet Casa Ioana nærmede sig sin afslutning, og vi var i gang med at planlægge en indvielsesfest med Cristi og de andre på børnehjemmet, da vi modtog den chokerende nyhed: Børnehjemmet var brudt i brand. En fejl i den ellers reglementerede og godkendte elinstallation havde forårsaget en brand helt oppe under taget. Tagkonstruktionen blev ødelagt, inden brandvæsenet fik slukket branden.

Lige så alvorligt: Casa Ioana har ingen brandforsikring. Det er ikke normen i Rumænien, som det er i Danmark. Det var altså en betydelig merudgift – på flere hundredetusinde kroner, som pludselig skulle løftes inden for kort tid.

En dejlig besked fra Cristi
Forleden aften fik vi denne besked fra Cristi:

”En Kirke fra USA har sendt os pengene til tagpladerne, så nu har vi alle omkostningerne dækket, og jeg tror faktisk også, at vi har lidt ekstra.”

Det var mildt sagt ikke den forventning, vi så ind i for en måned siden.

Men Cristi og børnehjemmet har mange venner. Flere af os fra BBS har haft fornøjelsen af at møde de hollandske venner, som jævnligt sender en lastbil med nødhjælp til børnehjemmet til fordeling blandt de fattige familier i Botosani-området, som Cristi og børnehjemmet hjælper. De gør et godt, imponerende og virkningsfuldt arbejde.

Også andre steder i Europa og USA er der venner af børnehjemmet. Og venner kender man som bekendt i nødden - hurtigt er store pengebeløb strømmet ind fra USA, Østrig, Tyskland osv. Og på forunderlig vis er hullet nu lukket. Både det i taget og det i pengekassen.

Alt inden i bygningen er nu renset og repareret, og der er blevet malet, hvor der har været brug for det. Det hele ser flot og nyt ud – som det gjorde inden branden. Køkkenet er taget i brug. Det er en glæde at se billeder af et køkkenmiljø, hvor pladsen passer, og hvor der også er rum til, at børnene kan hjælpe til. Det køkken, børnehjemmet hidtil har rådet over, er ikke større end et almindelig dansk familiekøkken.

I skrivende stund er alt endnu ikke færdigt. Der mangler badeværelser, toiletter og tilslutning af elektriske installationer. Men det var også status inden branden.

Så, hvis vi skal gøre regnskabet op: Skaderne er stort set udbedret. Cristi kan igen se fremad. Casa Ioana er blevet forsikret mod brand. Det tyder på, at alle udgifter er dækkede – og at der endda er kommet lidt ekstra ind. Og Cristi er blevet forvisset om, at han har venner og netværk rundt i verden, som er klar til at træde til, når det virkelig gælder.

Vi er glade for at kunne være del af den kreds af brødre og søstre, som bakker op om Casa Ioana. Og vi er taknemmelige for, at Gud har vendt en truende katastrofe til et vidnesbyrd.