Kan BBS være med til at give fremtid og håb for unge i Rumænien?

Som mange af vore læsere vil huske, så blev der i det sidste nyhedsbrev berettet om BBS’ bestyrelses besøg på børnehjemmet ”Casa Ioanna” i Botosani. Her blev der også fortalt om, at det varmeanlæg, som BBS havde påtaget sig at installere og finansiere, ikke blev aktuel da et bestående fyringsanlæg til gas med fordel kunne anvendes igen. Dette skyldes blandt andet en ret stor prisstigning på træ til fyring.

 

Yderligere er bygningerne på børnehjemmet blevet meget kraftig isoleret, hvilket har minimeret varmetabet betydeligt og gjort det rentabelt at bruge gas som energikilde til opvarmning.

 

Vi havde et ønske om, at pengene som var blevet indsamlet og ”øremærket” til varmeanlægget på ”Casa Ioanna” også skulle bruges til børnehjemmet. Lederen af børnehjemmet, Cristi (Christian Dumbraveanu) havde et ønske om en tilbygning til børnehjemmet, hvor kælderen skulle anvendes som depot for den nødhjælp, der formidles og deles ud i området. Stueetagen skulle bruges til nyt køkken og opholdsrum for børnehjemmet. Tagetagen skulle indrettes med værelser, således at ubemidlede unge fra fattige hjem ude fra de omkringliggende landsbyerne kunne få et kristent miljø at bo og opholde sig i, mens de uddanner sig på ”High Scholl” (Gymnasium) i Botosani.

 

Som omtalt i det sidste nyhedsbrev sagde vi (BBS) ja til at støtte dette projekt. Børnehjemmet, med den sparsomme udenomsplads, ligger ”klemt inde” med bebyggelse på tre sider og en gade på den fjerde side.

 

Det har vist sig, at skal der bygges en ny fløj med lovlig afstand til skel og nabohuse, så er der stort set ingen ”tumleplads” tilbage til børnene på hjemmet. Cristi har undersøgt mulighederne for at købe en naboejendom; men prisen for ejendommen er p.t. urealistisk høj.

 

Et kristent miljø for fattige studenter

Der findes landsbyer i dette forholdsvis tyndt befolkede område, Botosani amt, hvor velbegavede unge pgra. afstand og økonomi, ikke vil få muligheden for at gå på et gymnasium. Sammen med Cristi ønsker vi at lave et projekt hvor disse unge får muligheden for at bliver indkvarteret i et kristent miljø, mens de går på gymnasium. P.t. arbejdes der på at leje en lejlighed eller et mindre hus i området omkring børnehjemmet, hvor der kan indkvarteres fire unge piger.

 

Vi har på det sidste bestyrelsesmøde vedtaget at støtte dette projekt med 600,- € /måned (= 4.500,- kr.). Dette beløb skulle kunne dække udgifterne til kost og logi for fire unge.

 

En hjælpende hånd til Cristi

Har man besøgt børnehjemmet og fået lidt indsigt i Cristis engagement og daglige arbejde, sidder man uvilkårligt tilbage med spørgsmålet: ”Hvordan kan den mand overkomme alle disse mange gøremål?”. Udover at stå for driften af børnehjemmet og være en god og imødekommende far for børnene, modtager han også nødhjælp og udfører et omfattende arbejde med at formidle og bringe hjælpen videre til fattige familier ude i landsbyerne omkring Botosani.

 

På børnehjemmet hænger et landkort over Botosani amt. Dette kort er forsynet med et utal af knappenåle (ca. 400 stk.), der angiver adresser på familier, som Cristi hjælper, og som han forsøger at aflægge et besøg mindst to gange årligt.

 

Arbejdsbyrden vil naturligvis ikke blive mindre af det nye projekt med bolig og underhold til fire gymnasieelever.

 

Vi har derfor besluttet at betale lønnen til en medarbejder, som Cristi kan dele den alt for store arbejdsbyrde med.

 

Da vi fortalte Cristi om vores beslutning, betroede han os, at det i længere tid havde været hans ønske og hans bøn, at få en sådan medarbejder, og at det har været et afgørende ønske for ham, at Gud ville lede ham til at finde den rigtige medarbejder. Det har nu lagt sig sådan til rette, at Cristis svoger Madalin’s arbejdsgiver er gået konkurs, og Madalin derfor har mistet sit arbejde. Madalin bliver nu Cristis nye medarbejder, et arbejde som ikke er ukendt for ham, da han ofte har hjulpet til med forskellige opgaver på børnehjemmet.

 

Madalin tiltræder sit nye arbejde som Cristis ”højre hånd” pr. 1.september 2017. Vi har i BBS givet tilsagn om at betale Madalins løn med 500,- € (kr. 3.750,-) pr. måned.

 

I tillid til og tro på at der er venner i Danmark, som fortsat har hjerte for, og gerne støtter BBS’s arbejde i Rumænien, har vi vovet os ind i dette projekt (4.500,- + 3.750,- = 8.250,00 kr. /måned) og har foreløbig givet tilsagn om en periode på fire år.

Af Mads Sjælland