Jacobsbrønden uden for Sykar. BBS-brønden uden for Botosani.

Som omtalt i sidste nyhedsbrev har vi i bestyrelsen overvejet muligheden for at få boret brønde i nogle af de fattige landsbyer, vi besøgte på vores tur i påsken tidligere i år. I september spurgte nogle landsbyboere Cristi om hjælp til at få boret en brønd.

På sidste bestyrelsesmøde vedtog vi at give den første brønd. Per Sjælland og undertegnede tager til Rumænien først i december. Sammen med Cristi, som gennem flere år har kørt nødhjælp i området, vil vi besøge nogle af de landsbyer, hvor de mangler rent vand. Vi håber herigennem at få afklaret place-ringen, og måske også aftalt retningslinjer for driften.

Jacobsbrønden, som omtales i beretningen om mødet mellem Jesus og den samaritanske kvinde, blev anlagt for godt 3.500 år siden. I romanen ”Men jeg så ham dø” af Lloyd C. Douglas beskrives brønden:

”Det er bedre, vi tager videre,” erklærede han, ”hvis vi skal nå Sykar ved solnedgang. Der findes ikke et ordentligt herberg i byen. Vi vil campere ved Jacobsbrønden. Har I nogensinde hørt om Jacobsbrønden?” ”Nej, det tror jeg ikke, Justus. Er det en god brønd?” ”Den er ikke bedre end så mange andre, men den er historisk. Den er femten hundrede år gammel.”

Lidt efter nåede de den lille by, en søvnig og lidt lurvet, lille samling af hvidkalkede huse med flade tage. Midt i byen lå den historiske brønd. To kvinder gik netop derfra med vandkrukker på skuldrene. En tredje gik hen imod den. Det var en stor brønd. Den gamle stensætning rundt om den var ret høj og bred nok til at man kunne sætte sig på den. Justus satte sig træt på kanten af den med ryggen mod de små huse, der lå rundt omkring. Marcellus satte sig også og hvilede lidt.

Husene i de små landsbyer i det nordøstlige Rumænien har ikke flade tage. Nogle af dem bærer resterne af den kalkning de engang fik. Der findes også brønde. Ikke så gamle som Jacobsbrønden og slet ikke så gode. De er fyldt af grumset og usundt overfladevand. 

Vi ser en opgave i at hjælpe disse mennesker med rent drikkevand. 

Derfor satser vi på at få boret den første brønd i foråret 2024. Udgiften vil være i omegnen af kr. 25.000,-.

I den anledning åbner vi op for at du/I kan ”bygge” med. Vil du være med til at give rent vand til en landsby, så giv en gave mærket ”brønd” til BBS på Girokonto: Kortart: 73 - kred.: 8182 2174 eller MobilePay: 48 48 1.

Kender du til nogen, som du tænker kunne være interesseret, via klubber eller foreninger, så ”sælg” gerne ideen.

Jesus mødte kvinden ved Jacobsbrønden uden for Sykar og rakte hende livets vand. Vi ønsker at møde mennesker i landsbyerne uden for Botosani med nye brønde med rent og sundt vand. Vi ønsker også at de må få lov at møde Jesus og modtage livets vand.