Et børnehjem med hjerterum

Enten sender I tre af jeres børn til et af statens børnehjem, eller også må I sørge for at skaffe mere plads til de 18 børn, som er her på hjemmet.

Et ultimatum

”Enten sender I tre af jeres børn til et af statens børnehjem, eller også må I sørge for at skaffe mere plads til de 18 børn, som er her på hjemmet”. 

 

Den besked fik Alina og Cristian (Cristi) Dumbraveanu, der er ledere af det kristne børnehjem ”Casa Ioana” i Botosani i det nordøstlige Rumænien.

 

Da de rumænske myndigheder var på besøg, fik de, som alle andre der kommer på besøg i ”Casa Ioana”, en varm og hjertelig modtagelse af børnene, der glad og gerne viser frem på faciliteterne i deres hjem. Selvom det utvivlsomt har gjort et positivt indtryk på de tilsynsførende myndigheder, så kunne de ikke fravige lovens krav om mindst seks m2 sove- og opholdsrum pr. barn. En ny lov, som sandsynligvis er dikteret fra EU.  

 

Flere af BBS’ teams har indenfor de sidste par år besøgt dette børnehjem og oplevet den kærlighed og hjertevarme, der kommer en i møde, når man træder ind i hjemmet. Et sted og en sag, der virkelig kryber helt ind under huden, og som man ikke kan slippe igen.

 

Børnehjemmet Casa Ioanas tilblivelse

Casa Ioanas tilblivelse har sin egen gribende historie, der tager sin begyndelse i England i 1993. En uhelbredelig kræftsyg dame, Johanna, ser et BBC-program om forholdene på de rumænske børnehjem. Dengang var disse børnehjem virkelig dårlige, fyldt med omsorgssvigtede børn med mange problemer.

 

Johanna blev så stærkt berørt af børnenes vilkår, og den pleje de fik, at hun ønskede at gøre noget ved det. Men hun var ikke længere i stand til selv at rejse, og hendes tid her i denne verden var ved at ebbe ud. 

 

Enden på det blev, at hun testamenterede sin formue til, at der skulle bygges et børnehjem i Rumænien, hvor ingen børn skulle udsættes for nedværdigende forhold med mangel på kærlighed og omsorg.

 

 

 

Den 1. marts 1994 blev "Casa Ioana" åbnet. Johanna kom ikke til at opleve denne dag. Hun var sovet ind. Men flere af hendes nære venner kom og så, hvad der var blevet gjort med hendes penge.  

 

Børnehjemmet fik navnet "Johannas hus" opkaldt efter den engelske dame. Oversat til rumænsk bliver det ”Casa Ioana”.

 

Siden børnehjemmets begyndelse er det nu tredje generation af børn, der har fået sit hjem her.

 

Børnehjemmets drift

Børnehjemmet får ingen støtte fra den rumænske stat men drives udelukkende ved frivillige gaver, som hovedsageligt består af donationer, der kommer fra udlandet.

 

BBS har, uden egentlig selv at vide det, i mange år, bidraget til driften af dette hjem. 

 

For mere end 20 år siden, fik BBS et lille offset-trykkeri foræret af LM's efterskole i Sædding. Vi sendte trykkeriet med en transport til Botosani. Her kom dette lille trykkeri til, gennem mere end 20 år, at brødføde to familier og yderligere give et overskud til driften af Casa Ioana.

 

 

 

Hjælpearbejde

Ud over, sammen med sin hustru Alina, at administrere og drive børnehjemmet, driver Cristi også et omfattende hjælpearbejde blandt omegnens fattige familier. Hvor omfattende dette hjælpearbejde bliver, afhænger også af den hjælp og den frivillige arbejdskraft, der bliver sendt fra venner i udlandet.

 

 

 

Valget

Som det indledningsvis blev nævnt, blev der fra myndighedernes side stillet et ultimatum: ”Enten sender I tre af jeres børn til et af statens børnehjem, eller også må I sørge for at skaffe mere plads til de 18 børn som er her på hjemmet”.

 

Valget var ikke svært. For Alina og Cristi var der ingen behov for overvejelse. Det kom end ikke på tale, at et eneste af børnene som de havde taget ansvaret for, skulle sendes til et af statens børnehjem. 

 

Derimod gav en udbygning af børnehjemmet anledning til mange og svære overvejelser. Børnehjemmet ligger inde i storbyen Botosani, hvor udenomspladsen er meget begrænset. Den bedste løsning vil derfor være at udvide en del af bygningen med yderligere én etage.

 

 

 

 

Denne løsning er imidlertid blevet meget dyrere end først antaget, idet myndighederne kasserede den gamle flugtvej (en stige) på husets bagside, og stillede krav om en udvendig brandtrappe udført i galvaniseret jern. Et krav som de rumænske myndigheder har skærpet meget efter diskoteksbranden i Bukarest i oktober 2015, hvor 27 personer mistede livet og 180 blev såret. Trappen vil alene i materialer koste ca. 10.000 € (75.000 kr.).

 

Arbejdet med byggeriet forsøges, så langt det er muligt, udført af volontører, rumænere eller udlændinge som byder sig til.

 

Et team fra Danmark

Fra BBS' side har vi tilbudt at sørge for el- og varmeinstallation i det nybyggede. Det indebærer også en betydelig udbygning af det bestående varmeanlæg, hvor der fyres med træ. 

 

De økonomiske omkostninger, ca. 40 – 50.000 kr., der er forbundet hermed, har BBS’ bestyrelse haft frimodighed til at sige ja til.

 

I tillid til, at der er venner her i Danmark, der vil være med til at bære den økonomiske byrde, er det planlagt, at et team fra BBS, for egen regning, rejser til Botosani i oktober måned for at udføre denne opgave.

 

En rig velsignelse

Når jeg overvejer, hvor meget denne sag skal fylde i mit liv, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor meget plads Gud gav enkerne og de faderløse i forskrifterne, som blev givet til Israels folk under deres vandring fra Egypten til Det Forjættede Land. 

 

Ordet "faderløse" forekommer hele 13 gange i mosebøgerne. Slår vi disse steder op, vil vi meget hurtigt opdage, at der er en stor velsignelse forbundet med at gøre godt imod de faderløse. 

 

F.eks. i 5 Mosebog kap. 24. v19 – 22: 

 

”Når du høster kornet på din mark, og du glemmer et neg på marken, må du ikke vende om for at samle det op; lad den fremmede, den faderløse og enken få det, for at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår dine oliven ned, må du ikke gå grenene efter; lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig; lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Husk, at du selv var træl i Egypten. Derfor befaler jeg dig at handle sådan.”

Se videoer fra Casa Ioana og byggeprojektet

Cristi har sendt os tre videoer, hvor han inviterer inden for i Casa Ioana og fortæller om byggeriet og de forskellige udfordringer. Du kan se videoerne på adressen http://bbsnet.dk/ioana

Af Mads Sjælland