En hjælpende hånd til Stefan Moisuc

"For mig er det en hjertesag, at vi kan række en hjælpende hånd til Stefan og hans kone."

De fleste af vore venner vil være bekendt med, at BBS har samarbejdet med Stefan Moisuc i mere end 20 år. I alle disse år, har vore givere sørget for, at vi har kunnet lønne Stefan og har kunnet give økonomisk støtte til flere af hans aktiviteter.

 

 

 

Da vi besøgte Stefan i oktober måned, tog han os med til en landsby. Her viser han os en ny kirkebygning, hvor alt det indvendige stadig mangler. Stefan fortæller: ”Dette er den femte kirke jeg får bygget i den tid jeg har samarbejdet med BBS”.

 

Her i det fjerneste hjørne af Rumænien har Stefan ”plantet” fem nye menigheder i løbet af godt 20 år. Endnu en gang fyldes mit sind af taknemlighed til Gud og til gode venner som har været med til at gøre dette muligt.

 

Stefan har i al den tid, vi har kendt ham, boet i en lejlighed på fjerde sal i Botosani, ”hovedstaden” i det amt, hvor han udøver sin præstegerning og ”planter” nye menigheder.

 

For mange år siden købte Stefan ca. 1 hektar jord i landsbyen Hudum, der ligger nogle få kilometer udenfor Botosani. Her har han bygget et dejligt stort beboelseshus og et udhus, hvor der er plads til et par grise og forskelligt fjerkræ.

 

Stefan har sammen med sin kone med flid og dygtighed dyrket og tilplantet jorden omkring huset, således at det såvel om sommeren som om vinteren er blevet til et ”spisekammer” for hele familien og for dyrene i udhuset.

 

Af praktiske og økonomiske grunde har familien aldrig boet i huset i vinter-halvåret. Fra lejligheden inde i byen, kunne børnene selv gå til og fra skolen, og der blev ingen ventetider og transportudgifter.

 

Huset i Hudum har været for vanskeligt og for dyrt at varme op, og der er kun kakkelovn i et par af rummene. I løbet af de sidste par år er ydervæggene blevet isoleret og forsynet med termovinduer.

 

Den sidste af børnene, Luxi, har i indeværende år afsluttet gymnasiet i Botosani og er flyttet til Ias for at få en højere uddannelse.

 

Stefan og hans kone har nu et ønske om at flytte fra lejligheden og tage permanent ophold i huset i Hudum; men det kræver at huset forsynes med et varmeanlæg. Stefan har bedt BBS om hjælp til at få etableret et centralvarmeanlæg.

 

I tillid til, at der er venner, der hjælper os med økonomien, har vi sagt ja til denne opgave, og vi regner med, at et team fra BBS i sensommeren 2014 vil sørge for, at Stefans hus kan varmes op.

 

 

 

Gode venner har allerede hjulpet os et stykke på vej. De fleste af radiatorerne samt en 1500 liter akkumuleringstank var med i lasten i oktober. Et stort solidt fastbrændselsfyr er også klar til at blive bragt derned.

 

Der mangler en hel del endnu, f.eks. materialer til opførelse af fyrrum og skorsten, isolering af husets loft, rør, radiatorventiler etc.

 

For mig er det en hjertesag, at vi kan række en hjælpende hånd til Stefan og hans kone. En anerkendelse for deres utrættelighed i evangeliets tjeneste.

Af Mads Sjælland