Økonomi og fradrag

Sådan giver du en gave til BBS

Netbank

- Vælg Indbetalingskort

- Vælg kortart: 73

- Angiv kreditornummer : 81 82 21 74

 

MobilePay

MobilePay på: 48481. 


Fradragsret

BBS er skattefradragsberettiget, idet vi er omfattet af Dansk Missionsråds (DMR) ordning om assistance til små missionsorganisationer, kirker og menigheder. Det betyder, at vores girokonto ejes og disponeres over af DMR. Gaver, der indbetales til kontoen, indbetales således til DMR men øremærkes BBS. DMR registrerer de indbetalte gaver og indberetter dem til Skat, hvorved indbetalerne opnår skattefradrag.

 

Ønsker du fradrag for dine gaver, skal du ved indbetaling opgive dit CPR nr. (CVR hvis du repræsenterer en virksomhed) og Dansk Missionsråd indberetter det samlede gavebidrag til Skat. Der er fradrag for gaver op til 17.700 kr.  i 2023.

 

Kvittering for gaver udsendes én gang årligt. Når en givers samlede gavebeløb er indberettet til Skat, sendes der også en kvittering til giveren (ca. januar / februar).

 

Læs mere om fradrag på Skats hjemmeside

Læs mere om ordningen med Dansk Missionsråd her

 

Indsamlingstilladelse

Brother to Brother Support har tilladelse til at lave indsamlinger. Tilladelsen, som er en del af Dansk Missionsråds (DMR) ordning om assistance til små missionsorganisationer, kirker og menigheder, som Brother to Brother Support er en del af, kan ses her: https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevnet/godkendte-indsamlinger/2026/dansk-missionsraad-00886